Thực hành 2- Phân vùng thích nghi đất đai cho cây cà phê

Dữ liệu đầu vào:Thổ nhưỡng (loại đất, tầng dày, độ dốc, khả năng tưới) huyện Di Linh, tỉnh Lâm

Thực hành 3- Đánh giá xu hướng thay đổi sử dụng đất

Dữ liệu đầu vào:Bản đồ sử dụng đất 2000, 2005 tỉnh Kon Tum: ShapefilePhương pháp:Chức năng: Measurement,

Thực hành 5- Dự báo vùng ngập lụt dưới tác động của nước biển dâng

Dữ liệu đầu vào:Dữ liệu DEM của tỉnh Cà Mau: DEM_CaMau.tifRanh giới hành chính tỉnh Cà Mau: RG_CaMau.shp<br

Thực hành 1- Thành lập bản đồ dân số

Dữ liệu đầu vào:Ranh giới hành chính 63 tỉnh, thành: ShapefileSố liệu thống kê dân số: Cơ sở

Thực hành 4- Phân tích mô hình không gian của các vụ hỏa hoạn

Dữ liệu đầu vào: Dữ liệu hỏa hoạn năm 2012, 2013, 2014 (không chính thức) Tp. Hồ Chí Minh

Bài 0- Nội dung môn học Phân tích không gian nâng cao

Tên môn học: Phân tích không gian nâng cao Mục tiêu môn học:– Nắm bắt kĩ năng thực

Thực hành 5- Đánh giá độ tin cậy của SWAT

Phương pháp đánh giá độ tin cậy mô hình SWATThực hành Xác định vị trí tiểu lưu vực

Thực hành 4- Chạy mô hình SWAT

Cấu trúc dữ liệu đầu ra của SWATThực hành Chạy mô hình (Run SWAT) Đọc kết quả

Thực hành 3- Nhập dữ liệu thời tiết cho SWAT

Cấu trúc dữ liệu thời tiết trong SWATThực hành Khai báo trạm thời tiết tổng quát (Weather Generator

Thực hành 2- Phân chia HRUs trong SWAT

Cấu trúc dữ liệu sử dụng đất, thổ nhưỡng trong SWATThực hành– Định nghĩa lớp sử dụng đất/thổ

Page 1 of 4012345...102030...Last »