Chó Đốm ăn trộm trứng gà :)

Con trai 8 tháng 21 ngày!

Gửi: Phúc Hợp Thịnh

Trong cùng một lớp, ta có thể chọn riêng các đối tượng có cùng đặc tính với nhau: VD cùng

Đánh nhãn tự động sử dụng tool “Tkhu” (Gisvn.com.vn)

Haiza, cái này nhiều cao thủ hướng dẫn rồi. Mình chỉ làm và up vào bộ sưu tập cho đủ

Con trai 2 tháng hóng chuyện!(Đốm)

Con Trai (Trần Tuấn Long) còn gọi là Đốm 2 tháng 8 ngày hóng chuyện với ba rồi!

Anh Hải cà mau: ( VN2000CAMAU MUI3) X= 570298-Y= 1014375

Font pen MIF

Chỉ hướng Text (Hướng dẫn theo câu hỏi thành viên GIS)

Làm như video nhé!

N-gage C – Minh Hiệp

screen recorder 1366 768 new

Đưa về none là ok!

dua file excell

fg