TÍNH DIỆN TÍCH HÀNG LOẠT (VERSION 1.1 QUICK SPEED)

TÍNH DIỆN TÍCH HÀNG LOẠT (UPDATE TOPOLOGY)

TÍNH DIỆN TÍCH HÀNG LOẠT CHỈ VỚI MỘT THAO TÁC

TÍNH TỌA ĐỘ ĐIỂM CHI TIẾT TỪ FILE ASC

TR GPS1 1195110.5 619185.31TR GPS2 1195090.054 618984.444TR KV1-1 1195178.497 618980.009TR KV1-2 1195237.149 618990.909TR KV1-3 1195271.444 619047.533<br

TẠO SHAPE FILE TỪ BẢN VẼ VÀ KHÔI PHỤC LẠI

TẠO SHAPE TRONG AUTOCAD

Chương trình cho phép người sử dụng dùng 2 chức năng1. Lưu file theo tên điểm và nối điểm

NỐI ĐƯỜNG POLYLINE TRÊN BẢN VẼ THEO TÊN ĐIỂM LƯU TRONG FILE NHẬP VÀO

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI HỆ TỌA ĐỘ TRÊN AUTOCAD (XY2BL, BL2XY,CHANGEZONE)

Chương trình cho phép chuyển đổi giữa các hệ tọa độ, chuyển đổi tọa độ XY sang Lat-Long (BL) và

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI HỆ TỌA ĐỘ TRÊN AUTOCAD (XY2BL, BL2XY,CHANGEZONE)

Chương trình cho phép chuyển đổi giữa các hệ tọa độ, chuyển đổi tọa độ XY sang Lat-Long (BL) và

LISP TẠO KHUNG BÌNH ĐỒ VÀ IN ẤN HÀNG LOẠT

Page 1 of 712345...Last »