Xóa các đối tượng trong – giao – ngoài đường bao kín

LISP TRÍCH TỌA ĐỘ THỦ CÔNG VÀ GHI KÍCH THƯỚC

LISP HỖ TRỢ TẠO FILE NTD CHẠY MẶT CẮT ĐỊA HÌNH

LISP CHÈN TEXT GHI CHÚ TRÊN BẢN VẼ

XUAT NOI DUNG BANG

LISP TẠO MẮT LƯỚI VÀ SẮP XẾP KHUNG BẢN ĐỒ

TẠO VIEW PORT KHUNG BÌNH ĐỒ

Anh Hải cà mau: ( VN2000CAMAU MUI3) X= 570298-Y= 1014375

Font pen MIF

NÂNG CẤP LISP GHI CHÚ TỌA ĐỘ (TD – TK – XTD)

Page 10 of 27« First...89101112...20...Last »