Gửi: Phúc Hợp Thịnh

Trong cùng một lớp, ta có thể chọn riêng các đối tượng có cùng đặc tính với nhau: VD cùng

Đánh nhãn tự động sử dụng tool “Tkhu” (Gisvn.com.vn)

Haiza, cái này nhiều cao thủ hướng dẫn rồi. Mình chỉ làm và up vào bộ sưu tập cho đủ

Thêm bảng dữ liệu excel vào Mapinfo

Thêm bảng dữ liệu excel vào Mapinfo

Con trai 2 tháng hóng chuyện!(Đốm)

Con Trai (Trần Tuấn Long) còn gọi là Đốm 2 tháng 8 ngày hóng chuyện với ba rồi!

Chuyển đổi

Chuyển đổi

Anh Hải cà mau: ( VN2000CAMAU MUI3) X= 570298-Y= 1014375

Font pen MIF

Chỉ hướng Text (Hướng dẫn theo câu hỏi thành viên GIS)

Làm như video nhé!

N-gage C – Minh Hiệp

Gán nhãn cho đối tượng từ bảng dữ liệu

clb tin học địa chất, địa chất việt nam

Page 2 of 812345...Last »