CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI HỆ TỌA ĐỘ TRÊN AUTOCAD (XY2BL, BL2XY,CHANGEZONE)

Chương trình cho phép chuyển đổi giữa các hệ tọa độ, chuyển đổi tọa độ XY sang Lat-Long (BL) và ngược lại, chuyển đổi giữa các kinh tuyến trục. Đặc biệt cho phép người sử dụng thao tác với cả file và quét đối tượng trên bản vẽ.